Zdjęcie w tle sekcji startowej
Logo
KOMPLEKSOWO Zwiększamy finansową wartość Twojej firmy.

GOTOWY PROJEKT

Projektujemy i reorganizujemy istniejące lub nowe firmy.

Dostarczamy kompleksowy, dopasowany projekt optymalnej organizacji Twojej firmy, podnoszący jej finansową wartość, zawierający:

1.optymalną strategię, 2.zintegrowane procesy i standardy, 3.dopasowany model controllingu finansowego, 4.efektywną operacyjnie i kosztowo strukturę organizacji, 5.dopasowane systemy motywacyjne, 6.projekt cyfryzacji i wizualizacji danych.
Schemat

WSPARCIE W SAMODZIELNYM PROJEKTOWANIU

Uczymy samodzielnego, celowego adaptowania własnej organizacji do przewidywanych
zmian i zakładanych przez Ciebie celów, na poziomie strategicznym i operacyjnym.

Jesteśmy doświadczonymi praktykami i badaczami – zaprojektujemy i zrealizujemy
edukację dopasowaną do potrzeb Twoich i Twojego biznesu.

Schemat

OUTSOURCING i INTERIM MANAGEMENT

Oferujemy wdrożenie zmian w Twojej organizacji, w całości lub w wyznaczonym przez Ciebie obszarze. Zapewniamy kompetentnych managerów, którzy błyskawicznie osiągają założone cele.

Realizujemy outsourcing w zakresie zarządzania sprzedażą i marketingiem, zarządzania finansami, zarządzania projektami zarządzania obszarem personalnym oraz transformacji cyfrowych.

Schemat
SPECJALISTYCZNIE Oferujemy szkolenia i konsultacje, wspierające wybrany obszar Twojego biznesu

Strategia

Analiza i zarządzanie strategiczne Rozwój sprzedaży Projektowanie i prowadzenie zmian organizacyjnych Przygotowanie firmy do sukcesji

Finanse

Optymalizacja kosztów Controlling finansowy Analiza ryzyka i opłacalności inwestycji Finansowanie projektów inwestycyjnych

Procesy i cyfryzacja

Optymalizacja i automatyzacja procesów Integracja łańcucha wartości i dostaw Wdrożenie i doskonalenie systemów ERP

Kapitał intelektualny

Systemy motywacyjne i wynagrodzeniowe Budowa autonomicznych zespołów Rekrutacja Coaching i szkolenia z zarządzania strategicznego i operacyjnego, rozwijania zespołów, rozwiązywania konfliktów i sprzedaży

TRANSPARENTNIE Mówimy prosto, mówimy prawdę

Jesteśmy konkretni i szanujemy Twój czas

Pracujemy w oparciu o dane

Stawiamy na racjonalność
O NAS
PODCAST
Logo spotify O kulcie cargo, rytuałach i biznesie - autor: Transformative
Strzałka w prawoposłuchaj
Logo spotify O szkoleniach - autor: Transformative
Strzałka w prawoposłuchaj